Zapojení proudového chrániče

Renovujete starou elektroinstalaci, nebo pořizujete na svou nemovitost instalaci úplně novou? Pak nezapomeňte na bezpečnost, a doplňte elektroinstalaci proudovým chráničem. Ten zajistí automatické odpojení obvodu v případě, že začne elektřina unikat mimo obvod – například při dotyku člověkem, nebo narušení vedení. Předejít tak můžete škodám na majetku, kdy například od porušené elektroinstalace může vzniknout požár, a také újmám na zdraví lidí, na které může mít kontakt s elektrickým proudem i fatální vliv.

Co je vlastně proudový chránič

Proudový chránič, někdy také označovaný zkratkou RCD (residual current device, tj. diferenciální proudová ochrana), je zařízení sloužící k ochraně elektrického vedení v případech, kdy dojde k úniku proudu mimo obvod. Pokud byť jen část přitékané elektřiny začne proudit mimo obvod, například v důsledku poškození instalace, proudový chránič chráněný elektrický obvod sám odpojí. Proudové chrániče jsou přitom velice citlivá zařízení, kdy i jen nepatrná odchylka v distribuci proudu způsobí odpojení obvodu. Právě tím je ale zajištěna maximální bezpečnost.

Kdy se hodí proudový chránič

Proudový chránič oceníte v případě jakéhokoliv poškození elektroinstalace, neboť unikající proud by mohl snadno způsobit požár elektroinstalace i stavby, a tím nemalé škody na majetku. Majetek ale není zdaleka to nejdůležitější. Proudový chránič může snadno zachránit životy, neboť i kontakt člověka s elektrickým vedením způsobí únik proudu mimo vedení, a tudíž zajistí, že chránič vypne daný obvod. Tím může být zachráněn nejeden lidský život. Navíc podle současných elektrotechnických předpisů musí být proudový chránič na všech jednofázových zásuvkových v obvodech, které jsou přístupné osobám bez elektrotechnické kvalifikace – tedy většině z nás.

Jaký proudový chránič vybrat

Proudové chrániče se rozdělují na funkčně závislé a nezávislé, kdy ochranná funkce nezávislých proudových chráničů není závislá na napětí sítě nebo na pomocném zdroji. Vypnutí chrániče v případě potřeby zajišťuje energie nastřádaná jeho zapnutím a samotný vypínací reziduální proud. Chrániče funkčně závislé se pak rozdělují na vypínací a nevypínací, kdy vypínací chránič je potřeba po každém výpadku napětí znovu zapnout (proto nejsou vhodné například pro bytovou výstavbu).

Výběr konkrétního proudového chrániče pak spočívá i ve výběru jeho citlivosti, která je pro správnou funkci stěžejní. Rozhodně ale neplatí, že vyšší citlivost je vždy lepší. Je totiž potřeba zohlednit především budoucí způsob využití. Běžné typy proudových chráničů, určené pro zásuvkové obvody domovních instalací mají předepsanou citlivost 30 mA a fungují v rozsahu od 15 mA do 30 mA unikajícího proudu.

Jak zapojit proudový chránič

Postup zapojení proudového chrániče by měl být následující: Do proudového chrániče přivedeme na horní svorku fázový vodič (hnědé, černé, šedé barvy izolace) a vyvedeme jej spodní svorkou k danému elektrickému obvodu (například k zásuvce). Podobně se to udělá i se středním vodičem (to je N vodič – s modrou barvou izolace), který musí proudovým chráničem projít. Pokud se jedná o třífázový obvod, musí proudovým chráničem projít všechny 3 fázové vodiče. Navíc před proudovým chráničem musí být vždy předřazen jistič nebo pojistka o maximálně stejné hodnotě maximální velikosti elektrického proudu, jakou snese proudový chránič.

Pokud realizujete elektroinstalaci nebo jen zapojení proudového chrániče svépomocí, pak nezapomeňte na kontrolu správného zapojení, neboť to je pro funkčnost rozhodující.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno