Stavební dozor a jeho cena

V dnešní době probíhá většina staveb dodavatelsky, tedy prostřednictvím stavebních firem, ať už na klíč, nebo třeba jen pokud jde o hrubou stavbu. Stále se najdou ale i takoví, kteří chtějí stavět svépomocí, vlastními silami. Ze zákona to není žádný problém, aby ale nevznikaly stavby nekvalitní či dokonce člověku nebezpečné, je každý takový stavebník povinen si zajistit kvalifikovaný stavební dozor. Tedy osobu, která na průběh realizace celé stavby dohlédne a dosvědčí, že vše proběhlo podle projektové dokumentace a v souladu s předpisy i normami. Samozřejmě za úplatu.

Kdy je potřeba stavební dozor

Stavební dozor, konkrétně kvalifikovaného odborníka, který bude dohlížet na průběh realizace stavby, budete bezpodmínečně potřebovat, pokud stavíte vlastními silami. Zajistit (a zaplatit) si jej přitom musíte jako stavebníci vy sami. Jestliže vám stavbu zajišťuje firma, přebírá za ni také odpovědnost, a vy stavební dozor nepotřebujete. To ale samozřejmě neznamená, že si jej nemůžete i tak pořídit – naopak.

Kdo provádí stavební dozor?

Stavební dozor může podle zákona vykonávat pouze osoba kvalifikovaná. Konkrétně by to měla být osoba s vysokoškolským vzděláním stavebního nebo architektonického směru, případně se středním vzděláním stavebního směru a alespoň třemi roky praxe při provádění staveb. Činnost, kterou tento člověk na stavbě vykonává, se nazývá stavební dozor, a stejným označením bývá pojmenovávána i tato osoba.

 Co dělá stavební dozor(ce)?

Osoba provádějící stavební dozor kontroluje celý průběh stavby od jejího samotného počátku až po dokončovací práce. Hlavním úkolem stavebního dozoru je zajistit, aby stavba byla zhotovena ve shodě se stavebním povolením a smlouvou o dílo při dodržování závazků zhotovitelem i objednatelem. Dohlíží zejména na to, aby poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí a technologické zařízení stavby byly v souladu s dokumentací stavby, práce probíhaly podle dohodnutého programu prací a byla dodržena sjednaná kvalita prací.

Dozor na stavbu dohlíží průběžně, to znamená, že v určitých intervalech kontroluje bezpečnost i správnost prováděných prací a případné nedostatky může mnohdy ještě včas reklamovat u stavitele, který je na základě upozornění opraví. Ve svých postupech by měl ale být mezi zhotovitelem a objednatelem vždy nestranný.

Kolik stojí stavební dozor?

Cena za stavební dozor se odvíjí od rozsahu stavby, požadavků zákazníka, dohodnuté zodpovědnosti i hodnoty, za kterou dozor přebírá zodpovědnost svým odsouhlasením. Řádově si ale připravte tisíce. Sazba bývá buď hodinová (okolo pětistovky), nebo paušální, a mnohdy se může ve výsledku významně lišit. Dříve než si proto stavební dozor vyberete, dobře srovnejte jednotlivé nabídky, abyste zbytečně nepřeplatili.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno