Co je změna výměr obnovou operátu

Narazili jste v katastru nemovitostí na spojení „změna výměr obnovou operátu“ a jste zmatení? Nebojte, za složitým názvem stojí poměrně jednoduchá realita, která se týká měření velikosti pozemků.

Kdy mohlo dojít ke změně výměr obnovou aparátu

Ke změně výměr obnovou aparátu mohlo dojít v roce 2015, kdy došlo k legislativní změně na základě § 40 a násl. katastrálního zákona. Obnova katastrálního operátu se přitom provádí třemi způsoby – novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav a přepracováním.

Co znamená obnova aparátu

Obnovou aparátu míníme obnovení souboru geodetických informací, konkrétněji obnovu souboru popisných informací katastru nemovitostí, které byly původně v grafické podobě katastrální mapy na plastové folii a nyní mají nově podobu digitálního grafického počítačového souboru. Současně přitom došlo k převedení parcel evidovaných ve zjednodušené evidenci na parcely katastru nemovitostí a novým určením výměry parcel ze souřadnic grafického počítačového souboru. Jednoduše řečeno, parcely byly přeměřeny počítačově a mohlo tak dojít k mírným odchylkám oproti původním předpokládaným číslům. Někteří možná zjistili, že jejich pozemky jsou větší či menší, nebo zasahují dále, než mysleli.

Při přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby ale dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, je-li překročena stanovená mezní odchylka. K tomu dochází přibližně u 10 % parcel.

Jak se dozvědět o obnově katastrálního operátu

Informaci o obnově katastrálního aparátu povinně zveřejňuje na úřední desce katastrální úřad obce, ve které k obnově dochází. V případě obnovy operátu na základě výsledků pozemkových úprav je přitom zdrojem informace zejména úvodní jednání, na které jsou pozváni všichni účastníci řízení. Po skončení prací na obnově katastrálního operátu pak dochází k vyhlášení jeho platnosti, a to písemnou formou. Podle § 58 odst. 2 katastrální vyhlášky (č.357/2013 Sb.), zašle katastrální úřad sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obci, na jejímž území byl katastrální operát obnoven. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu katastrální úřad a obec zveřejní podle § 46 odst. 4 katastrálního zákona na úřední desce na dobu nejméně 10 pracovních dnů.

Vyhlášení platnosti obnoveného operátu novým mapováním i přepracováním přitom vždy předchází vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí. Vlastníci nemovitostí nebo jiní oprávnění mají tak možnost se s výsledkem obnovy seznámit a případně vyslovit své námitky. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného operátu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno