Jak postavit komín? Stavba komínu svépomocí

Stavba komínu je obvykle spíše záležitostí odborné firmy, přesto pokud chcete ušetřit náklady, nebo si zkrátka stavbu vlastníma rukama zkusit, zvládnete to i sami. Je ale potřeba dodržet správný technologický postup. Jaký to je, to vám prozradí následující návod.

Základ je základ

Na začátku stavby komína si budete muset připravit rovnou plochu v úrovni podlahy, tedy základ, který odizolujete proti vlhkosti. Na takto připravený základ pak položíte komínovou patu (nebo první dvě komínové tvárnice – podle toho, jaký krb se chystáte realizovat).

Šamotová jímka a vložka

Do komínové paty pak usaďte do řídké malty šamotovou jímku na kondenzát, a to tak, aby boční otvor sloužící k odvádění kondenzátu směřoval do čela komínové paty. Zapadnout by do sebe měly jímka a pata samy. Z čelní strany pak vložte do otvoru šamotové jímky trubičku na odvod kondenzátu, a to tak, aby ústila do obdélníkového otvoru u dna komínové paty. Následně očistěte zámek šamotové jímky a naneste na něj spárovací hmotu. Tu si připravte pouze v malém množství, jinak vám ztvrdne.

Očistěte si šamotovou vložku, a umístěte ji dovnitř komínové paty tak, aby seděla na jímce. Vytlačenou přebytečnou spárovací hmotu odstraňte vlhkým hadrem, aby bylo dosaženo dokonalé hladkosti povrchu.

Izolace a stavba základu

Po instalaci šamotové vložky si připravte jednu desku tepelné izolace. Tu přiložte k šamotové vložce pro připojení komínových dvířek. Desku nad dvířky nařízněte, aby bylo možné ji v místech mimo dvířka kompletně ovinout dokola šamotové vložky. Izolaci pak zafixujte drátem, aby se nerozvíjela. Následně můžete začít skládat první tvárnice. K jejich fixaci použijte zdicí maltu. Nezapomeňte přitom na vodováhu.

Stavba těla komínu

Při stavbě těla komínu postupujte stejně jako při stavbě základu. Nejdříve umístěte šamotovou vložku, obalte ji izolací, a pak obezděte vnější tvarovkou. Zámek šamotové vložky přitom znovu vždy očistěte, a následně opatřete spárovací hmotou. Hmoty musí být dostatečné množství – poznáte to tak, že při nasazení dalšího dílu dojde k částečnému vytlačení hmoty (kterou následně odstraníte). Postup opakujte, dokud nebude komín adekvátně vysoký.

Prostup stropem a montáž hlavy

Podle typu komínové hlavy usaďte příslušnou krycí desku. Pro prostup střechou či stropem si pak musíte připravit otvor – podle typu materiálu o 3 až 5 centimetrů větší, než je průměr komínu. Do vzniklé spáry následně přijde nehořlavá izolace.

Omítání, osazení dvířek a větrací mřížky

Následně již můžete celé tělo komínu omítnout klasickou omítkovou maltou, a do této ještě vlhké malty usadit rámeček pro komínová dvířka a rámeček pro ventilační mřížku. Po zaschnutí nasaďte dvířka a mřížku.

Řešení raději konzultujte

Různé typy komínů si žádají různá řešení, proto výše uvedený návod nemusí být univerzální, stejně jako kterýkoliv jiný volně dostupný. Konkrétní řešení proto raději konzultujteodborníky – vyhnete se zbytečným komplikacím.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno