Změna trvalého bydliště

Stěhování je nepříjemné hned ze dvou důvodů. V první řadě je to nekonečné balení a vybalování a v řadě druhé je tady ještě série formalit souvisejících se změnou bydliště. Pokud totiž měníte bydliště na stálo, čeká vás úřední změna trvalého bydliště a následné pochůzky po bankách, pojišťovnách i dalších úřadech. A pokud navíc nebudete mít veškeré potřebné dokumenty, možná si pochůzky vychutnáte i vícekrát. Připravte se proto raději už před jízdou na úřad a nebudete překvapeni.

Kam jít nahlásit změnu trvalého bydliště

Změnu trvalého bydliště můžete nahlásit na obecním úřadu v místě nového trvalého bydliště, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, případně na území vojenských újezdů na újezdních úřadech. Na úřadech přitom hledejte vždy přepážku či kancelář označenou jako Ohlašovna trvalého pobytu.

Žádat o změnu trvalého bydliště může občan starší 15 let, který je způsobilý k právním úkonům. V ostatních případech může žádat změnu zákonný zástupce nebo také zmocněnec na základě plné moci.

Dokumenty potřebné pro změnu trvalého bydliště

Pro změnu trvalého bydliště je především potřeba vypsat a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně. Zároveň budete potřebovat platný občanský průkaz, případně cestovní pas (u občanů po ukončení pobytu v cizině) nebo doklad o nabytí státního občanství (u občanů po nabytí státního občanství České republiky). Posledním potřebným dokumentem je pak doklad o vlastnictví nemovitosti (například výpis z katastru nemovitostí), případně doklad opravňující k užívání bytu nebo domu (například nájemní smlouva či úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu). Tento dokument není potřebný v případě, kdy oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu osobně, před zaměstnancem ohlašovny.

Kromě potřebných dokumentů pak budete potřebovat navíc ještě padesátikorunu na správní poplatek. Od něj jsou osvobozeny pouze děti do 15 let. Fotografii od roku 2012 nepotřebujte, fotky v elektronické formě se pořizují přímo na úřadě.

Jak probíhá změna trvalého bydliště a co obnáší

Po vyplnění přihlašovacího lístku a uhrazení správního poplatku máte již v evidenci obyvatel adresu trvalého pobytu změněnu, a mohlo by se zdát, že tím je věc vyřízená. Opak je ale pravdou, vyřizování teprve začíná. Spolu s uvedením změny v evidenci obyvatel vám úředník odstřihne roh občanského průkazu a vy si do dvou týdnů (ale můžete i hned) musíte zažádat o nový. Zároveň byste si měli novu adresu nechat zapsat do řidičského průkazu, technického průkazu vašich aut a také ji nahlásit ve všemožných institucích – od bank, přes pojišťovny, až po zaměstnavatele či lékaře.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno