Výška komínu nad střechou

Z každého komína přirozeně stoupají spaliny, což je nedílná součást jeho provozu. Aby ale tyto spaliny neobtěžovaly okolí, neničily ještě více životní prostředí a neznečišťovaly jej, měl by mít každý komín příslušnou výšku ve vztahu ke střeše, odvíjející se právě od typu střechy. Jaká je tedy ale správná výška, a jak se vypočítá? Následující řádky vám poradí

Správnou výšku komína určuje norma ČSN 73 4201, která definuje minimální požadovanou výšku komínů u šikmých i rovných střech, a také při některých speciálních okolnostech. Výškou komínu je zde přitom míněna konkrétně výška komínové hlavy, tedy nadstřešní části komína.

Komín ústící nad šikmou střechou

Při realizaci komína na šikmé střeše platí, že komín s přirozeným tahem by měl mít ústí minimálně 65 centimetrů nad hřebenem střechy – a to v případě, že se komínová hlava nachází přímo na hřebeni střechy, nebo do dvou metrů od něj. Pokud je ve vzdálenosti větší dvou metrů, počítá se 65 centimetrů od šikminy skloněné o deset stupňů.

Pro účely výpočtu výšky komína se přitom za šikmou střechu považuje taková, která má sklon od vodorovné roviny větší než dvacet stupňů. Je-li sklon menší, využijte výpočtu a pravidel určených pro rovné střechy.

Komín nad šikmou střechou s okny

Pokud jsou navíc ve střešní rovině střechy umístěna okna obytných prostor, musí být ústí komínu ve výšce minimálně 1000 milimetrů nad nejvyšším bodem okna – pokud je tedy okno umístěno do 1500 milimetrů od komína. Zároveň ale u šikmé střechy nesmí být komín ve vzdálenosti do 1000 milimetrů nad oknem, 2000 milimetrů pod oknem, a 1000 milimetrů do stran.

Komín ústící nad rovnou střechou

U rovné střechy, tedy takové, která svírá s vodorovnou rovinou úhel menší než dvacet stupňů, by mělo být ústí komínu s přirozeným tahem ve výšce nejméně 1000 milimetrů.

Komín u nástavby na ploché střeše

Pokud je u ploché střechy, na které má být umístěn komín, navíc nástavba v podobě sousední budovy, mělo by být ústí komína s přirozeným tahem ve výšce 1000 milimetrů nad šikminou skloněnou o deset stupňů oproti vodorovné rovině střechy nástavby. Za nástavbu se přitom považují stavby do vzdálenosti 15 metrů od budovy, jejíž výšku komínu propočítáváte.

Komíny s umělým tahem

V případech, kdy z nějakého důvodu není možné realizovat vysoký komín, je možné pomyslně nahradit výšku komína umělým tahem, který zabezpečí správnou funkčnost systému i u kratšího komína. Zařízeními pro umělý tah jsou například dyšna parních lokomotiv, nebo různé ventilátory. V případě jejich využití pak standardní požadavky neplatí, a výška komínové hlavy může být i nižší, a to konkrétně 500 milimetrů. Tato výjimka platí kromě komínů s umělým tahem i pro komíny přetlakové a vysokopřetlakové

1 komentář

  1. Dobry den :
    mám komín nad střechou o velikosti venkovniho rozměru 60 x60 cm. Tento komín je vyzděný z šamotových cihel a je po ůrovní hřebenové části střech. Prosím poraďte mi jak tento komín nadezdít a čím . Komín není vložkován.
    Předem děkuji.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno