Rádi byste na chalupě vyměnili starý bakelitový jistič za modernější? Nebo by se vám hodil na domě jistič vyšších hodnot? Ať už se vás týká kterýkoliv z případů, do výměny se rozhodně nepouštějte svépomocí. Pokud totiž bez odborníka porušíte plombu, čekají vás značné nepříjemnosti ze strany poskytovatele elektrické energie.

Postup před výměnou

Pokud se rozhodnete pro výměnu jističe, například z důvodu poruchy, musíte se nejprve na výměně domluvit se svým smluvním dodavatelem elektřiny. Ten vám musí jednak schválit porušení plomb na původním jističi, a také zařídit zaplombování jističe nového. Pokud hodnoty jističe zůstávají stejné, sepíše se obvykle pouze protokol o výměně a vy svým podpisem potvrdíte instalaci nových neporušených plomb. Pokud dochází i ke změně hodnot jističe, je možné, že budete muset podepsat i novou smlouvu s dodavatelem, kde budou upraveny cenové podmínky.

Výměna hlavního jističe

Samotná výměna jističe spočívá v demontáži starého jističe, montáži nového a přepojení drátků. Celý proces zabere několik málo minut a není nijak výjimečně složitý, přesto svěřit jej musíte odborníkovi. Jistič jako takový je sice vaším majetkem, tudíž by se mohlo zdát, že si s ním můžete dělat, co chcete, ovšem opak je pravdou – kvůli přítomnosti plomb, které může porušit pouze pověřený odborník. Také hodnota jističe není pouze věcí vaší volby. Úzce souvisí s tarifem a distribučními poplatky, proto s ní nikdy neoperujte bez souhlasu distribuční společnosti.

Co označuje hodnota jističe

Mezi běžné hodnoty jističe patří například 3×25 A nebo 3×40 A, což jsou hodnoty označující celkovou zatížitelnost spotřebiči v odběrném místě. Jinými slovy, kolik spotřebičů můžete v domě zapojit, aniž by vypadla pojistka. Volba proudové hodnoty hlavního jističe by tedy měla vycházet z množství, ale i typu a příkonu spotřebičů, které budou v odběrném místě používány. Pokud máte spotřebičů mnoho a nešetříte těmi velkými, jako je sušička, myčka, sporák, průtokový ohřívač či lednička, je na místě hodnoty navýšit.

Cena výměny jističe

Jistič samotný je otázkou zhruba pěti set korun, v závislosti na prodejci i typu. O něco dražší je však nutná revize, bez které vám přísun elektřiny do nemovitosti poskytovatel neschválí. Ta vás vyjde standardně na více než tisíc korun.

Ceny za kWh u různých druhů jističů

Elektřinu běžně hradíme podle skutečné spotřeby v kWh. Cena se ale výrazně různí s ohledem na tarify, které zohledňují právě i přítomný jistič. Průměrná cena u jističe 3×25 A je 4,45 Kč za kWh, zatímco u 3 x 40 A je to pouze 2,61 Kč za kWh. U jističe s vyšší hodnotou ovšem rostou poplatky. Ročně vám tedy jistič může vytvořit náklady ve výši 6570 korun, nebo až 8220 korun v případě vyšších hodnot jističe. Rozdíl je tedy téměř 1700 korun ročně, což už je jistě suma dostačující na rodinnou večeři nebo výlet.

 

Další články z rubriky

Diskuze, vaše zkušenosti

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.