Trativod

V obcích s plnohodnotnou infrastrukturou obvykle končí veškerá odpadní i dešťová vodakanalizaci. Jsou ale i případy, kdy vsakování dešťové nebo i znečištěné povrchové vody efektivně zajistí trativod, tedy jednoduchá a finančně nenáročná podzemní stavba určená k odvádění odpadní vody například i ze septiku. Jeho stavbu zvládnete i svépomocí, důležité je však nezapomenout na povolení od obecního úřadu.

Jak vypadá trativod

Trativod u budov má obvykle podobu jámy, která je vyplněná pískem a štěrkem. Právě tato výplň zajišťuje vsakování a tedy ztrácení nechtěné vody. Vrstva štěrku s pískem pokrytá geotextilií je pak zasypaná finální vrstvou hlíny. Plocha nad trativodem je pak většinou zatravněná, takže o existenci trativodu ve finále jako nezasvěcení kolemjdoucí nebudete ani vědět.

Jak postavit trativod

Pomocí trubek zakopaných v zemi a obsypaných kamenivem je nejprve potřeba odvést odpadní vodu od stavby. Trativod musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od budovy, a pokud je to možné, tak ve směru dolu po svahu, ve směru od budovy. V dostatečné vzdálenosti je pak potřeba vykopat trativodní jámu. Vhodná hloubka trativodní jámy se odvíjí od typu podloží a množství spodní vody, vhodné je ale vyhrabat díru alespoň 2 metry hlubokou. Pokud jde o rozměry, záleží na množství vody, kterou by měl trativod odvádět. Pro odvod dešťové vody ze střechy běžného rodinného domu počítejte s rozměry zhruba 3 x 3 metry. Do vykopané jámy pak umístěte geotextiliii, dále v rovnoměrné vrstvě štěrk a doplňte o písek či znovu geotextilii, abyste zvýšili „výkon“ trativodu. Písek i geotextilie totiž zabraňují pronikání hlíny mezi štěrk, čímž se ucpávají cestičky pro protékání vody do půdy. Nakonec jámu zasypejte vrstvou hlíny tak, aby splynula s okolním terénem.

Kdy se hodí trativod

Trativod využijete u jakékoliv obytné stavby, jejíž odpadní voda nemůže (či nechce) být z jakéhokoliv důvodu odvedena do kanalizace. A je jedno, zda jde o dešťovou vodu sváděnou z okapů rodinného domu, použitá voda z pračky, kuchyně či koupelny, nebo obsah septiku na rekreační chatě.

V případě dopravních staveb se trativod používá zejména k odvodnění zemní pláně či snížení hladiny podzemní vody. V těchto případech bývá pro stavbu trativodu nejčastěji využíváno speciální perforované plastové potrubí.

Trativod versus drenáž

Trativod i drenáž slouží k odvádění odpadní vody. Rozdíl mezi oběma variantami je pouze v tom, že u drenáže je vody odváděna do nějakého vodního útvaru, zatímco v případě trativodu putuje do půdy.

Povolení trativodu

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu. Trativod si tedy rozhodně nemůžete pořídit bez povolení obecního úřadu. V případě nepovoleného zřízení vám hrozí pokuta až 50 tisíc korun, u právnických osob dokonce až 10 milionů.

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno