Kotle na tuhá paliva čekají změny v zákonech. Není na čase přejít na systém iClima?

Letošní rok přinese, krom pokračování standardů energetické náročnosti budov a nových operačních programů EU, pravděpodobně také novelu zákona č. 201/2012 sb. neboli zákona o ochraně ovzduší. Hlavní změnou v aktuálně platné legislativě jsou přísnější podmínky provozu kotlů na tuhá paliva, upřesnění požadavků na odborně způsobilou osobu provádějící inspekci zdrojů tepla, účinnost kotlů a nové limity složení uhelných paliv. Tato legislativní změna navazuje na dlouhodobý trend racionalizace a kontroly kvality kotlů na tuhá paliva, který se již projevil v nových podmínkách tzv. kotlíkových dotací pro rok 2017. A jaké jsou tedy hlavní změny v současných pravidlech kotlů na tuhá paliva?

Pravidelné kontroly, vlastnosti paliv odborně i způsobilá osoba

Hlavní legislativní změnou budou v oblasti kotlů na tuhá paliva jsou zcela určitě přísnější podmínky pro kontrolu technického stavu celého zařízení, kterou bude moci provádět pouze odborně způsobilá osoba. První taková kontrola by měla u starších a používaných kotlů proběhnout již do konce roku 2016, a od té doby vždy minimálně jednou za dva roky. Na dodržování těchto pravidelných kontrol bude dohlížet obec s rozšířenou působností, která si také může kdykoliv vyžádat protokol o kontrole zdroje odborně způsobilou osobou. Mezi hlavní požadavky na správnou funkčnost zdroje vytápění patří zejména spalování materiálů předepsaných výrobcem kotle, shoda s emisními požadavky na dané zařízení i zákonem na ochranu ovzduší. Součástí protokolu o kontrole jsou také podněty a návrhy na zlepšení efektivity a funkčnosti kotle či jeho zapojení, které by měly být v rozumném výhledu realizovány.

Topení uhlím

Pravidla odborně způsobilých osob i spalování

Významnou změnou v novele zákona je i zpřesnění podmínek kvalifikačních předpokladů odborně způsobilých osob. Nově by měly být všechny odborně způsobilé osoby vyškoleny výrobcem pouze na konkrétní typy kotlů, přičemž u zařízení, která se dnes již nevyrábějí je toto možné řešit znalostí jiného příbuzného typu kotle, ovšem pracujícího na stejném principu. Další důležitou změnou je také stanovení kvality spalovaného uhlí, které nesmí obsahovat více než 20% podsítné složky, tj. takové, která se hořením nerozloží a nepodílí se tak na výrobě tepla. Z této podsítné složky je pak přípustné nejvýše 10% prachu. Jiná paliva, zejména ta méně kvalitní se tak od 1.1. 2017 dostávají mimo povolené limity a není dovoleno je v domácnostech spalovat

Nechcete složitě řešit kontroly? Přejděte na systém iClima!

Jak vidíme z toho základního výčtu nových změn zákona o ochraně ovzduší, provozovat v dnešní době kotel na tuhá paliva nemusí být vůbec nic jednoduchého ani ekonomického. Pokud se vám nechce řešit návštěvy kontrolorů a věčně se snažit o rozumný provoz technologicky zastaralých přístrojů, zkuste popřemýšlet o jiných variantách, jako je např. prvotřídní český patent, a sice systém iClima. Systém iClima v sobě kombinuje ekologicky šetrný a ekonomický výhodný model celoroční tepelné rovnováhy, která stojí na kvalitně seřízené soustavě tepelného čerpadla a kapilárních nízkoteplotních rozvodů po celé obytné ploše dané nemovitosti. Výsledkem je stálá teplota v létě i zimě, absencce topných těles i klimatizačních jednotek, což přispěje nejen k nižším nákladům za topení, ale také ke zdravějšímu domácímu prostředí, nemluvě o výrazném zmenšení vaší ekologické stopy. Zkrátka nechcete li si dělat starosti s dědictvím minulosti, využijte technologie budoucnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno