Třídění odpadu: Co kam patří?

Třídění odpadu je bezesporu chvályhodnou činností, za kterou vám poděkuje nejen příroda a budoucí generace, ale třeba i vaše popelnice, která nebude přetékat netříděným odpadem, nýbrž se do ní dostane jen zlomek toho směsného. Zbytek poputuje mezi plasty, sklo, papír, nebo třeba bioodpad. Víte ale co všechno je vlastně plast, a kam třeba patří takové nápojové kartony?

Co patří mezi plasty?

Nejběžněji tříděným materiálem v domácnostech je plast. Jednak je to proto, že zejména PET lahve od nápojů zabírají v odpadu mnoho místa, ale také pro to, že je plast pro přírodu nejvíce zatěžující, a jeho vytříděním tudíž přírodě nejvíce odlehčíte. Kromě nápojových PET lahví ale do plastu patří například také plastové sáčky, tašky a fólie, plastové obaly od drogistického zboží, ale také polystyren nebo nápojové kartony. U nápojových kartonů se však musíte řídit symbolem zobrazeným na obalu. Některé totiž mohou patřit mezi papír. Pokud na obalu najdete trojúhelník vytvořený ze tří šipek, a uvnitř čísla 1, 2, 4, 5, 6 nebo 7, obal patří mezi plasty. Ostatní sem nevhazujte.

Mezi plasty byste také nikdy neměli vhazovat linolea a výrobky z PVC, textilie z umělých vláken, kabely, gumu či molitan, a také předměty znečištěné chemikáliemi či s příměsí jiných materiálů.

Co patří mezi papír?

Mezi papír mohou patřit i zmíněné nápojové kartony, ovšem musí mít příslušné označení. Dále zde samozřejmě patří noviny a časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenka, karton, kancelářský papír, sešity a knihy. Z obalových materiálů zde můžete vhazovat ty, které jsou označeny třemi šipkami ve tvaru trojúhelníku s vepsanými čísly 20 až 39.

Mezi papír naopak neházejte voskovaný papír, papír znečištěný, nebo papír uhlový (takzvaný „kopírák“). Také zde nepatří papírové obaly kombinované s plasty a kovovými fóliemi, ani dětské pleny.

Co patří do zelených a co do bílých kontejnerů na sklo?

Kontejnery na sklo můžete vidět hned ve dvou barvách, a to zelené a bílé. Zelená je určena pro sklo barevné, ale házet zde můžete i sklo čiré, a to jak ve formě lahví, tak i velkých střepů či tabulového skla. Samozřejmě zde můžete umístit různé skleněné vázy, dózy, sklenice a jiné skleněné nádobí. Patří zde také vše, co je označeno šipkami ve tvaru trojúhelníku s vepsaným číslem 70, 71 nebo 72. Bílý kontejner na sklo je určen pouze na čiré sklo, tedy čiré lahve, skleněné střepy či všemožné nádoby – ty jsou označeny trojúhelníkem ze šipek s číslem 70.

Další třídění

Kromě papíru, plastů a skla můžete třídit například také kovy, elektroodpad, bioodpad nebo textil. Pro tyto účely existují speciální kontejnery, které však mohou mít různou podobu i velikost. Pro bioodpad jsou nejběžněji vyhrazeny kontejnery a popelnice hnědé barvy, pro elektroodpad červené. Ostatní, nejčastěji bílé barvy, jsou označeny viditelnými nápisy například „kovový odpad“ či „textil“. V některých obcích jsou také speciální kontejnery pouze přímo na nápojové kartony, kam můžete házet nápojové obaly bez ohledu na to, zda jsou označeny jako plast, nebo jako papír.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno