Darovací smlouva mezi příbuznými

Převod majetku, ať už movitého nebo nemovitého, je formálně možný prostřednictvím daru, koupě nebo dědictví. Každá z těchto forem má přitom svá pravidla. Největší výhody ale nabízí zejména převod pomocí darovací smlouvy – a to hlavně v případech, kdy se jedná o převod mezi příbuznými. Ten má totiž nadstandardně výhodné podmínky, pokud jde o daně nebo vypořádání dalších členů rodiny.

Co je vlastně darování

Darování v právním smyslu je dvoustranná záležitost, kdy darující musí dar darovat a obdarovaný přijmout, což stvrzují obě strany svým podpisem v darovací smlouvě.

Převod bez úplaty, vyplacení jiných i daně

Darovací smlouva umožňuje bezúplatný převod, čili převod bez jakéhokoliv finančního vyrovnávání, zadarmo. Zároveň v případě darovací smlouvy zákon nijak neupravuje například povinnost vyplatit i ostatní členy rodiny dárce, nebo si vyžadovat jejich souhlas s převodem.

Další finanční výhodou je pak možnost neplatit při darování daň. Od roku 2014 je klasická výše darovací daně patnáct procent u fyzických osob, devatenáct procent u právnických osob. V příbuzenské linii se ale daň neplatí, takže rodiče, prarodiče, vnuci, děti, sourozenci, manželé, tchyně, tchánové, zeťové ani snachy se poplatků bát nemusí.

Kdy se hodí darovací smlouva

Darovací smlouva a převod majetku mezi příbuznými se hodí například tehdy, kdy chtějí rodiče svěřit nemovitost jen jednomu z dětí a chtějí se vyhnout sporům o finanční vyrovnávání nebo tahanicím o podíly. Jinou možností je situace, kdy potomci investují například větší obnos do rekonstrukce či modernizace nemovitosti a chtějí tak mít jistotu, že investují do svého.

Omezení a zrušení darovací smlouvy

Součástí darovací smlouvy může být také věcné břemeno týkající se závazku umožnit původním majitelům nemovitost užívat, nebo třeba závazek slušného chování vůči původnímu majiteli, které může být i předpokladem trvání platnosti smlouvy a naopak jeho nedodržení důvodem k vrácení daru.  Dárce může dar takzvaně odvolat, a to pro hrubý nevděk obdarovaného. Například ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy. Lhůta pro odvolání daru je však od roku 2014 v novém občanském zákoníku zkrácena ze tří let na jeden rok ode dne, kdy se stal důvod k odvolání daru nebo kdy se o něm dárce dozvěděl. Dar mohou odvolat i dědicové, pokud obdarovaný dárci v odvolání daru zabránil nebo v případě, že to znemožnila vyšší moc.

Na co si dát pozor

Pokud se rozhodujete pro darovací smlouvu, raději převádějte dar na konkrétní osobu, nikoliv manželské páry. V případě rozvodu by se totiž dotyční museli vypořádávat se svými partnery i v otázce vámi darované věci, přičemž rozhodující by byla tržní hodnota této věci.

Zároveň pokud chcete jako darující nemovitost užívat i po darování, tento závazek zakotvěte do smlouvy vždy ve formě věcného břemene, které bude zároveň zaneseno i do katastru nemovitostí. Spolu s věcným břemenem pak do smlouvy nezapomeňte uvést dodatek o tom, že nový majitel nesmí po dobu vašeho života nemovitost prodat bez vašeho souhlasu. V opačném případě vám totiž hrozí, že obdarovaný nemovitost prodá i s věcným břemenem, jehož dodržování vy pak pouze budete moci vyžadovat u nového majitele.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno