Bourání nosné zdi – jak na to?

Když si stavíte nový dům, můžete si rozvrhnout vše podle představ. U staršího domu či bytu ale občas musí nějaká ta zeď stranou, když jde o plnění snů o bydlení. Výjimkou přitom nejsou ani situace, kdy budete bourat zdi nosné. Jasné je, že vaším základním cílem bude zachovat statiku a bezpečnost domu, při efektivní estetické i funkční úpravě. Co jste ale možná nevěděli, je fakt, že vám do všeho bude mluvit také stavební úřad.

Co je potřeba před bouráním nosné zdi

Při bourání samotné nosné zdi budou potřeba kladiva a další náčiní. O tom ale nyní řeč nebude. Než totiž budete moci začít likvidovat první staré cihly či panely, čeká vás kopa papírování a vyřizování na stavebním úřadě. Úpravy nemovitosti, při kterých se zasahuje do nosných konstrukcí stavby, totiž vyžadují stavební povolení. A k jeho získání potřebujete pochopitelně kromě uhrazení příslušných poplatků stavebnímu úřadu také potřebné dokumenty. Rozsáhlejší rekonstrukce, při kterých bylo nařízeno stavební řízení, musíte tedy promyslet a předem detailně připravit, abyste prokázali, že vaše rekonstrukce nebude mít vliv na životní prostředí, práva sousedů, nebo třeba statiku domu. Kompletní popis vašeho záměru pak bude chtít vidět stavební úřad, ale i jiné dotčené orgány, ve formě projektu. Při bourání nosné zdi se přitom neobejdete ani bez posudku statika, který určí, zda a za jakých podmínek je bourání nosné zdi možné – samozřejmě za několikatisícovou úplatu.

Někteří majitelé bytů či domů provádějí zásahy do konstrukcí staveb bez ohlášení úřadům. Takovéto jednání je ale považováno za nelegální stavbu a může být pokutováno. Stačí, když kdokoliv ohlásí takovouto stavbu na stavebním úřadě.

Jak bourat nosnou zeď

Postup bourání nosné zdi by měl být předem schválený statikem i stavebním úřadem, proto o konkrétním provedení později nemusíte přemýšlet. Odborník, který navrhne rekonstrukci, by měl navrhnout také způsob jejího provedení. Ten je pak potřeba dodržet. Ne že by na zbourání zdi bylo něco složitého, problémem ale může být zachování statiky dalších konstrukcí domu, případně vybourání opravdu pouze té části, kterou máme v plánu odstranit. Pokud si nejste jisti, zda bourání zvládnete, rozhodně přenechte práci odborníkům. V opačném případě hrozí porušení statiky celého domu, z čehož zejména v bytovém domě nebudou mít ostatní obyvatelé vůbec radost. Pokud se ale bourání nebojíte, můžete jej samozřejmě zvládnout i svépomocí.

Postup bourání zdi

Důležité je před zahájením bouracích prací zjistit, zda zdí neprochází instalace a v případě že ano, odpojit ji, aby nedošlo k jejímu poškození, případně i dalším škodám. Instalaci je pak potřeba buď zbudovat jinam, případně opět zabudovat do nové zdi, pokud bude starou zeď nahrazovat nová.

Obecně je pak potřeba podepřít vodorovné nosné konstrukce, a to až do nejspodnějších podlaží budovy. Následně začněte odshora ve svislých pruzích bourat zdivo. Ke zpevnění částečně vybourané zdi můžete využít kovové překladové profily. Postup se však může případ od případu lišit, zejména pokud vybouranou zeď plánujete nahrazovat novou, nikoliv nechávat vybouranou. Proto vycházejte především z toho, co máte uvedeno ve vlastní projektové dokumentaci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno