Zapojení elektroměru

Ať už jste postavili nový dům, nebo koupili starou nemovitost, která byla déle bez proudu, čeká vás pravděpodobně proces napojování na elektrickou síť a tudíž i osazování elektroměru. To provede odpovědný technik na základě vaší žádosti, ale pouze za předpokladu splnění určitých podmínek. Pokud jsou tyto splněny, je pak zapojení otázkou minut a elektřinu můžete využívat obratem.

K čemu slouží elektroměr

Elektroměr je měřící zařízení, které eviduje a zaznamenává spotřebu elektrické energie – jednak pro informaci spotřebitele, ale především pro potřeby poskytovatele, který na základě záznamů z elektroměru provádí vyúčtování. Jedná se tedy o ciferník nebo dnes již digitální číselník, který ukazuje spotřebu energie – buďto prostřednictvím jediného čísla, nebo odděleně spotřebu pro nízký a vysoký tarif.

Namontovat elektroměr může pouze poskytovatel elektrické energie, a to na základě žádosti spotřebitele o připojení odběrného místa. Poskytovatele elektrické energie si přitom na rozdíl od správce sítě můžete vybrat, a tím i mírně ovlivňovat výslednou cenu, kterou za elektřinu zaplatíte. Každý poskytovatel má totiž individuálně nastavené ceny, respektive cenové tarify.

Kam lze umístit elektroměr

Elektroměr bývá nejčastěji umístěn v elektroměrovém rozvaděči na elektroměrové desce, alternativou je ale i umístění ve společném rozvaděči s přístroji pro rozvod za elektroměrem. V bytových domech jsou elektroměry umístěny nejčastěji na chodbách nebo na schodištích, u rodinných domů naopak nejčastěji vně objektu, na veřejně přístupném místě. Problémem ale není ani umístění v domě nebo například v průjezdu.

Co je třeba zajistit před zapojením elektroměru

Pokud jde o formální stránku, před osazením elektroměru musíte podat žádost o připojení odběrného místa u příslušného poskytovatele, a to nejčastěji spolu s dokladem o vlastnictví nebo jiném vztahu k nemovitosti. Ještě před napojením elektroměru vám také poskytovatel nejčastěji zašle návrh smlouvy o budoucí smlouvě o připojení.

Podmínkou samotného napojení je pak odpovídající technický stav elektroměrové desky i veškerých komponentů. V opačném případě může být osazení elektroměru odmítnuto a odloženo do doby, než bude sjednána náprava. V takovém případě vás často čeká výměna elektroměrové desky a také získání revize od odpovědného technika.

Jak probíhá zapojení elektroměru

Samotné zapojení elektroměru je běžně několikaminutovou záležitostí, kdy odpovědný technik vámi vybrané společnosti osadí elektroměr do elektroměrové desky a odevzdá vám předávací protokol se záznamem provedené činnosti a nulovými stavy elektroměru. Zároveň provede zaplombování elektroměru, jehož správnost potvrdíte svým podpisem do protokolu. Následně už můžete v nemovitosti neomezeně elektřinu používat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno