Kácení stromů na vlastním pozemku

Potřebujete pokácet strom, který vám stíní ve výhledu, nebo zkrátka z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje? Možná si říkáte, že na vlastním pozemku to není žádný problém. To je ale omyl. Ani na vlastním pozemku si nemůžete kácet stromy bez omezení, a to i přes to, že od poloviny loňského roku jsou zákony mnohem vstřícnější. Zapotřebí je nejen správný typ pozemku, ale i správné načasování.

Kde můžete kácet?

Kácení stromů bez správního řízení, tedy volně, je možné pouze na soukromých zahradách, přičemž ty musí splňovat přesná pravidla. Zahradou je míněn pouze veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v zastavěném území obce. Pokud v některém z bodů vaše zahrada nevyhovuje (například není oplocena), pak není zahradou podle definice ministerstva, a vy můžete mít při kácení bez povolení potíže. Co se týče oplocení, měli byste vědět, že podle definice se také za plot nepovažuje živý plot. Zahradou zároveň není pozemek v zahrádkářské osadě, byť trvalý pobyt osob v takovýchto osadách není vyloučen.

Jaký strom je chráněný?

Ani pokud umístění stromu, který chcete pokácet, splní podmínky zákonné definice zahrady, nemusíte mít ještě vyhráno. Ne každý strom totiž můžete porazit. Chráněné jsou samozřejmě památné stromy a dále také dřeviny, jež jsou součástí významného krajinného prvku či stromořadí. Jejich kácení je sice za určitých podmínek možné, nikoliv však bez správního řízení a příslušného povolení.

Kdy můžete kácet?

Podle zákona nejste termínem kácení na vlastní zahradě nijak omezeni. Ostatně, stromu, který kácíte, je to už stejně jedno. Kácení stromu ale může mít vliv na některé živočichy, proto je na místě respektovat přírodu a naplánovat si kácení ideálně na období vegetačního klidu, tedy mezi říjen a březen. Toto období je výhodné pro kácejícího v tom, že stromy nemají listí ani plody, mají méně mízy, a tudíž jsou lehčí. Celá práce je tedy čistší a snazší. Navíc kácením v tomto období nejsou ohroženi žádní živočichové, zejména ptáci, kteří by mohli potenciálně na stromě hnízdit. Ničení hnízd či rušení ptáků při rozmnožování i hnízdění je trestné, a to i v případě, že jej způsobíte pokácením stromu na vlastní zahradě.

Jak kácet strom?

Při kácení stromu je zejména zapotřebí správně ukázat stromu směr, jakým má spadnout. Samozřejmě nesmí spadnout na kácející osobu, stejně tak by ale například neměl zasáhnout blízké stavby a podobně. Než začnete kácet, přesvědčte se také, že se ve vzdálenosti odpovídající alespoň dvojnásobku délky stromu nevyskytují žádní lidé. Poté promyslete trasu pádu a v tomto směru proveďte směrový zářez. Ten má tvar trojúhelníku a zasahuje maximálně do třetiny kmene. Vytvořit ho můžete pilou i sekyrkou. Z opačné strany pak povedete hlavní řez směrem ke směrovému řezu, ovšem o několik centimetrů výše. Hlavní řez se směrovým zářezem se nikdy nesmí potkat. Při kácení by měl vzniknout takzvaný nedořez, který zajišťuje požadovaný směr pádu. Potká-li se hlavní řez se směrovým zářezem, často dochází ke skřípnutí pily a může dojít k pádu stromu do nepožadovaného směru.

Pokud si kácením nejste jistí nebo jde o nějak komplikované kácení (těsná blízkost staveb, elektrického vedení apod.), oslovte odbornou firmu, která vám za několik stovek až tisícikorun strom pokácí a případně i částečně zpracuje jeho dřevo. Risk v tomto případě znamená hazard se zdravím či dokonce životy, což rozhodně není na místě.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno