Cena orné půdy

Orná půda se v posledních letech stává stále častěji vyhledávanou komoditou a investicí, a to dokonce i pro soukromé osoby, které se často v zemědělství ani nijak neangažují. Má to pochopitelně své opodstatnění. Na rozdíl od jiných druhů komodit totiž cena zemědělské půdy trvale roste.

Úřední cena orné půdy

Zejména pro daňové účely existuje v Česku systém oceňování orné půdy tabulkově, a to rovnou ve dvou variantách. První možností je určení ceny podle katastrálního území, druhou pak určení podle BPEJ. Přesnější a preferovanou variantou je ocenění pozemků podle BPEJ. Pokud ale není známé, postupuje se podle katastrálního území.

BPEJ versus katastrální určení ceny

BPEJ je bonitovaná půdně ekologická jednotka, konkrétně pětimístný kód mapující a hodnotící půdní a klimatické podmínky zemědělského pozemku. Cena vypočítaná podle BPEJ tedy zohledňuje reálný stav půdy.

Při určování ceny podle katastrálního území se vychází z obecnějších přiřazených cen půdy, které uvádí v Seznamu katastrálních území s přiřazenými cenami zemědělské půdy Ministerstvo zemědělství České republiky po dohodě s Ministerstvem financí, a to podle §17 zákona České národní rady č. 338/1992 Sb. Jedná se přitom o vážený aritmetický průměr cen dle BPEJ pozemků v konkrétním katastrálním území.

Kdy se hodí znát úřední cenu

Úřední ceny půdy jsou využívány například k oceňování pozemků pro účely stanovení výše daně z nemovitostí, hodí se ale i kupujícím nebo prodávajícím, kteří mohou od úředních cen střízlivěji odvíjet své požadavky na tržní cenu. Průměrná úřední cena půdy v česku je 63 tisíc korun za hektar, je však vhodné si vždy zjistit i průměrnou cenu přímo pro danou lokalitu.

Tržní cena orné půdy

Tržní cena záleží pouze na prodávající a kupujícím, kteří musí najít společnou řeč, nebo alespoň kompromis. Pro vyjednávání tržní ceny i zhodnocení výhodnosti dané koupě je přitom vhodné vždy znát i úřední cenu, která mnohé prozradí. Pokud jde o průměrnou tržní cenu zemědělských pozemků, které jsou určeny pro zemědělské užívání, pohybuje se v Česku okolo devadesáti tisíc korun za hektar. Může být však i mnohonásobně vyšší, nebo naopak nižší.

Co ovlivňuje tržní cenu

Cena orné půdy se pochopitelně liší podle lokality i kvality půdy. Zohledňuje například ale i tvar pozemku, existenci nájemního vztahu a podmínky ukončení, přístupnost z komunikace nebo zastavěnost stavbou. Mimo to také roste a klesá s měnící se poptávkou i nabídkou, nebo třeba ročním obdobím.

Kdy je důležitá tržní cena

Tržní cena nepředstavuje jen sumu, za kterou je konkrétní pozemek prodán a koupen, ale také sumu, ze které se bude vypočítávat daň z převodu nemovitosti a daň z příjmu z prodeje. Její výše má tedy vliv na další výdaje jak ze strany kupujícího, tak i prodávajícího.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno