Ochrana proti korozi kovů

Koroze kovů i jiných materiálů je poměrně častým problémem, bohužel nijak banálním. Nejen že korodující materiál obvykle nevypadá nijak esteticky poutavě, ale také je korozí znehodnocován, přičemž může dojít k jeho poškození, znehodnocení, ba dokonce až úplnému rozkladu. Není proto od věci kovové součástky a předměty proti korozi chránit, například pomocí povrchových úprav.

Co je vlastně koroze

Koroze je samovolné, postupné rozrušení materiálu vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.  Ačkoliv je koroze obvykle spojována s kovy, podléhají jí i jiné materiály, jako je sklo, beton, ale třeba i pryž nebo plast. Může probíhat v atmosféře, vodě, nebo třeba zemině. Míra poškození materiálu korozí přitom může být různá – od relativně nevinné změny vzhledu, až po úplný rozklad materiálu, což pochopitelně znamená pro majitele nevyhnutelnou finanční ztrátu. Z toho důvodu spotřebitelé nezřídka vyhledávají vhodnou antikorozní ochranu.

Zmírněte riziko vzniku koroze

Pokud se chcete vyhnout korozi kovů, pomoci mohou také provozní opatření, jako je například úprava korozního prostředí tak, aby riziko jejího vzniku bylo menší. To je možné provést jednak odstraněním činitelů zvyšujících stupeň agresivity prostředí, a také ovlivněním vlastností prostředí pomocí látek zabraňujících korozi. Dále je samozřejmě také potřeba volit vhodný materiál pro daný účel, stejně jako i vhodné konstrukční řešení. Roli ale hraje i technologie výroby.

Proti korozi pomůže nátěr

Na protikorozní ochraně kovů se pak ve velké míře podílejí nátěrové systémy či nástřiky. Ty ovlivňují rychlost koroze úpravou prostředí přídavkem látek vytvářejících fyzikálně-chemickou bariéru brzdící korozi. Při výběru vhodného nátěru je ale třeba pečlivě vybírat, aby nátěr skutečně spolehlivě chránil. Trh nabízí nátěrové hmoty epoxidové, silikonové, akrylátové, olejové, polyesterové, asfaltové a řadu dalších. Každý z nich má přitom své klady i zápory, a je vhodný pro jiný účel. Obecné pravidlo říká, že nátěrový systém musí být silnější než koroze sama – a vězte, že síla koroze není nijak malá. Například ocel při korodování nabývá na objemu 2,5krát, a síla, kterou vyvine, dosahuje až 140 Kg/ cm2. Pokud tedy budete hledat vhodný nátěr na ocelový díl, musí to být takový, který tomuto tlaku odolá. Mimo to ale musíte ještě zohlednit teplotu, povětrnostní vlivy, případně vlivy chemikálií nebo vody.

Příprava je základ

Než začnete se samotnou aplikací antikorozního nátěru, musíte skutečně dokonale připravit povrch objektu. Základem je odmaštění, očištění od prachu a dokonalé vysušení. Pokud přípravu podceníte, nátěr nebude fungovat stoprocentně, a je dost možné, že pak nebude dostatečně účinný, aby korozi zabránil.

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno