Kolaudace rodinného domu: Podmínky

Stavba domu v dnešní době přináší pořádnou kupu papírování a vyřizování, což jste jistě poznali, pokud jste žádali o povolení stavby, či stavbu ohlašovali. Při získání povolení spadne většině žadatelů kámen za srdce, a může se začít stavět. S papírováním a úřady ale při stavbě zdaleka ještě nemáte vyhráno. Po dokončení stavby totiž přichází kolaudace (nebo souhlasužíváním stavby), která může být stejně záludná a náročná, jako povolení stavby. Kolaudace je ale nezbytná k užívání stavby, proto vyhnout se jí nelze.

Formulář s žádostí

Vaše cesta za zkolaudovanou stavbou začne nejpravděpodobněji na stavebním úřadě, kde si vyzvednete potřebný formulář s žádostí o kolaudaci nebo žádostí o zahájení užívání stavby. Jaký to bude, záleží na konkrétní podobě stavby. Formulář si sice můžete stáhnout i online, pokud si ale nejste jisti, který je ten správný, zajděte si na úřad osobně a proberte vše s příslušným referentem. Pravděpodobně to bude tentýž, který vám stavbu povoloval, proto bude také již s vaší situací obeznámen.

Formulář vám pak svým seznamem příloh napoví, jaké další dokumenty pro kolaudaci budete potřebovat.

Další nezbytné dokumenty

Při kolaudaci musíte mít nejprve v pořádku veškeré dokumenty, jinak vám úředníci vytoužené rozhodnutí nedají a vlastně se vaší žádostí většinou nebudou ani chtít zabývat. Kromě pečlivě vyplněné žádosti po vás bude stavební úřad chtít také geometrický plán stavby, revize elektrického vedení, topení, vody, plynu, hromosvodu, tlakovou zkoušku vodovodu a kanalizace, nebo třeba revizi hasicího přístroje či stavební deník. Vše záleží na konkrétních parametrech stavby, kdy u různých staveb se množství dokumentů může výrazně lišit. Vycházejte proto z vyjádření, která jste dostali od jednotlivých správců sítí a dotčených orgánů před zahájením stavby, a také se nejlépe poraďte s pracovníkem stavebního úřadu. Ulehčí vám práci a ušetří průtahy.

Vše odevzdejte na úřadě

Teprve jakmile máte všechny nezbytné dokumenty pohromadě, můžete je odevzdat na úřadě příslušnému úředníkovi. Ten se s vámi zároveň dohodne na termínu kontrolní závěrečné prohlídky, která proběhne do 30 dnů. Dobrá zpráva je, že výjimečně neplatíte žádný poplatek.

Kontrolní prohlídka

Ačkoliv se pravděpodobně na závěrečné prohlídce domluvíte s úředníkem, stavební úřad vám písemně ještě znovu oznámí termín jejího konání. V tento den a hodinu přijdou pracovníci stavebního úřadu zkontrolovat stavbu, která musí zejména odpovídat projektové dokumentaci. Pokud jsou nějaké odchylky, uvedete je ve formuláři žádosti o kolaudaci. Stavba nemusí být zcela dokončená, například nemusí být realizován plot, nebo také budova nemusí mít fasádu. Vnitřní vybavení samozřejmě rovněž není potřeba. Stavba ale musí být bezpečná pro užívání, proto například každé schodiště musí mít zábradlí, na podlahách musí být krytina a podobně. V rámci kontroly si úředníci překontrolují reálnou situaci na stavbě a vyjádří své stanovisko k trvalému užívání stavby. Pokud bude kladné, můžete žádat dále obecní úřad o udělení čísla popisného.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno