Pokud jste se začali zajímat o problematiku elektroinstalací, pak jste při diskuzích se zkušenými matadory jistě narazili na výraz fíčko. O co vlastně jde a k čemu se používá? Správná odpověď zní: k ochraně zdraví i bezpečnosti. Fíčko je totiž proudový chránič, který zajišťuje bezpečnost elektronistalace.

K čemu slouží fíčko

Fíčko, neboli proudový chránič, je elektromechanický přístroj sloužící k ochraně elektrického obvod před únikem proudu mimo tento obvod. V případě, že dojde k úniku části elektrického proudu mimo obvod, fíčko rozpojí daný obvod a elektřina v něm přestane proudit. K úniku elektrického proudu přitom může dojít při porušení izolace, například když nechtěně navrtáte elektrické vedení ve zdi, ale třeba i v případě, kdy se elektrického vedení dotkne člověk. V takových chvílích pak fíčko doslova zachraňuje životy, neboť právě rychlé odstavení obvodu může zamezit vážnějším újmám na zdraví.

Jak funguje fíčko

Princip fungování fíčka je jednoduchý. Proudový chránič reaguje množství proudu. Pokud se množství přitékajícího proudu rovná množství proudu odtékajícího, zůstává relé sepnuté. Pokud ale dojde k poruše a část proudu začne unikat mimo obvod, změní se intenzita magnetického pole v cívkách a dojde k rozepnutí kontaktů. Citlivost fíčka je přitom poměrně vysoká. Fíčka využívaná běžně v domácnostech mají standardně citlivost 30 mA a fungují v rozsahu od 15 do 30 mA unikajícího proudu.

Je proudový chránič nutností?

Ve starších domácnostech jsou v současné době proudové chrániče využívány jen v omezené míře, jen pro některé vybrané obvody, jako doplněk ke standardním jističům. V novostavbách však dnes využití fíček stoupá a jejich použití je již povinné – a to nejen v koupelnách a u zásuvkových obvodů využívaných pro exteriér, jako tomu bylo v minulosti, ale již ve všech zásuvkových obvodech. Proudovým chráničem pak musí být nutně vybaveny také veškeré přemístitelné (staveništní) rozvaděče. Výjimkou umožňující neumístění proudového chrániče může být pouze záměr zapojení speciálního spotřebiče, u kterého by odpojení mohlo způsobit vyšší škody (například chladnička nebo některá výpočetní technika).

Fíčko je jen doplněk

Přestože je proudový chránič vysoce přesné a efektivní zařízení, jde přeci jen o elektro-mechanický přístroj, jehož poruchu nelze vyloučit. Fíčko proto slouží pouze jako doplňková ochrana, která zpřesňuje ochranu základní.

Nevýhoda fíčka

Malou nevýhodou proudového chrániče může být nežádoucí odpojení obvodu v případě součtu několika zanedbatelných odchylek od množství protékajícího proudu v obvodu.

Cena

Cena proudového chrániče závisí na konkrétním typu, počtu pólů i výrobci. Řádově se pohybuje ve stokorunách, jeho hodnota v případě zasažení proudu člověka je však pochopitelně nevyčíslitelná.

 

 

 

Další články z rubriky

Diskuze, vaše zkušenosti

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.