Cena uhlí

Náklady na topení jsou jednou z největších položek v rozpočtu každé rodiny. Proto také každý majitel nemovitosti dobře zvažuje, zda pro něj bude vhodnější (a úspornější) topit plynem, elektřinou, nebo třeba tuhými palivy, jako je uhlí či dřevo. Aktuálně jednoznačně platí, že topit uhlím se vyplatí. Jeho cena sice každoročně roste, přesto stále představuje levnější variantu. Nejlevnější uhlí ale nemusí být vždy to nejlepší, proto je potřeba zjišťovat, co nakupujete.

Co je vlastně uhlí?

Uhlí je hořlavá hornina hnědé, hnědočerné či černé barvy. Získává se dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů a používá se převážně jako palivo – ať už pro vytápění či ohřev vody, nebo třeba pro výrobu elektřiny v tepelných elektrárnách. Uhlí se začalo tvořit před miliony let z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření tyto rostliny klesaly až na dno bažin, kde jim za nepřístupu vzduchu nebylo umožněno rozkládat se klasickými biologickými procesy. Za obrovského tlaku, který byl na zbytky rostlin vyvíjen, se pak začalo vytvářet černé uhlí.

Na čem závisí cena uhlí?

V sortimentu tuhých paliv je uhlí nejčastěji používaným materiálem pro výrobu tepla a elektřiny. Celkově jeho spotřeba je v současnosti celosvětově poměrně vysoká, přestože zásoby jsou omezené. I proto jeho cena každým rokem mírně roste. Přesto je uhlí mezi spotřebiteli stále velmi oblíbené. Topí s ním přes 400 000 domácností.

Cena uhlí se liší podle toho, zda chcete nakupovat uhlí černé či hnědé, jaké je jeho složení, a také zda nakupujete kostky uhlí, nebo uhlí ve formě takzvaných ořechů.

Zájmem kupujícího je pochopitelně ušetřit. Levnější uhlí ale ne vždy musí znamenat úsporu při topení. Dražší uhlí totiž bývá obvykle kvalitnější a nabízí vysokou výhřevnost, nízký obsah síry a vody. Při koupi uhlí se proto nezajímejte jen o cenu, ale i o složení uhlí, které by měl každý prodejce transparentně uvádět.

Jaké uhlí je kvalitní?

Kvalitní uhlí má především vysokou výhřevnost. U kvalitního černého uhlí je to 30 MJ/kg, u kvalitního hnědého 17–18 MJ/kg. Důležité jsou ale i další parametry, jako například obsah síry, který vysoce ovlivňuje životnost kotle. Vyšší obsah síry v uhlí, typický pro méně kvalitní sortiment, má vliv na korozi kotle a jeho zanášení, přičemž může také dojít ke spékání uhlí. Důležitý je ale také obsah vody, neboť při vysokém množství vody v uhlí může snáze dojít k jeho rozpadání se při skladování. Navíc voda způsobuje i nižší účinnost při spalovaní, s čímž souvisí také větší množství vznikajícího popela.

Kvalitní uhlí má tedy vysokou výhřevnost, nízký obsah síry i vody, a také vyšší zrnitost. Nejkvalitnější a také dražší je uhlí v kostkách, které má zrnitost nad 40 mm.

Aktuální ceny hnědého a černého uhlí

Co se týče konkrétních aktuálních cen, hnědé uhlí bylo a je jednoznačně levnější. Cena za tunu se pohybuje v závislosti na parametrech okolo částky 3000 korun. Černé uhlí naopak aktuálně vyjde na zhruba 5500 korun za tunu. Jak ale vysvětlují předchozí řádky, rozdíl v ceně má své opodstatnění, neboť zejména rozdíly ve výhřevnosti jsou markantní.

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno